MNS DRAMA FESTIVALS - 2009
02 Feb 2009 BHASMASURA ------ ------ MANANA NATYA SANSTHA, BHUBANESWAR
03 Feb 2009 TATTA NIRANJANA ------ ------ BARNALI, BHUBANESWAR
04 Feb 2009 SESHARE DHARMA KAHILA ------ ------ RANGASALA, PURI
05 Feb 2009 BARTA ------ ------ KALA PARISHAD, DHENKANAL
06 Feb 2009 HATA ------ ------ PRAYAS, ROURKELA