MNS DRAMA FESTIVALS - 2010
02 Feb 2010 ASUSTHA APARANHA ------ ------ MANANA NATYA SANSTHA, BHUBANESWAR
03 Feb 2010 MAHAJATRA ------ ------ SAMABESH, CUTTACK
04 Feb 2010 NISIDHA KAKHYA ------ ------ RANGASALA, PURI
05 Feb 2010 AMERICA RU AMBATOTA ------ ------ SAMPARKA, ROURKELA
06 Feb 2010 PAGALA JANATARA BAHARE ------ ------ RANGALOK, PIPILI