MNS DRAMA FESTIVALS - 2011
14 Feb 2011 ATAEBA UTTARA ------ ------ MANANA NATYA SANSTHA, BHUBANESWAR
15 Feb 2011 PRAGATIRA PATHE ------ ------ ANWESANA, JAJPUR
16 Feb 2011 ASANTA ARJUNA ------ ------ SRASTA, BALESWAR
17 Feb 2011 HURUDA ------ ------ PRAYAS, ROURKELA
18 Feb 2011 DOOMA (BHUTA) ------ ------ DAMAYANTI KALA PARISHAD, KORAPUT