MNS DRAMA FESTIVALS - 2012
13 Feb 2012 ANARTHA ------ ------ MANANA NATYA SANSTHA, BHUBANESWAR
14 Feb 2012 MANKADA ------ ------ UTTARAYANI CLUB, JATANI
15 Feb 2012 DAMMUR ------ ------ KHARIAL SANSKRUTIKA ANUSTHAN, KKARIAL
16 Feb 2012 KIYE ------ ------ RANGALOK, PIPILI
17 Feb 2012 PETA PAIN NATA ------ ------ SAMABESH, CUTTACK