MNS DRAMA FESTIVALS - 2014
11 Feb 2014 MUUN KIYE KAILASH MALLICK MANOJ PATTANAYAK MANANA NATYA SANSTHA, BHUBANESWAR
12 Feb 2014 DIAMOND RING TUSHARKANTA PATTANAYAK DURYODHAN SAHU RANGALOK, PIPILI
13 Feb 2014 ABANCHITA KURUKHETRA ADHYAPAKA MANOJ RATH PRABODH RATH & ADHYAPAKA MANOJ RATH KALAHANDI KALAKAR SANGHA, BHABANIPATNA
14 Feb 2014 ASHA (THE FAMILY PENSION) UMESH DAS (TONIA) UMESH DAS (TONIA) THEATRE MARATHON, CUTTACK
15 Feb 2014 KANDHEI BHASKAR MOHAPATRA BHASKAR MOHAPATRA SAMPARKA, ROURKELA